KABİLİYETLER

Analiz & CAE Hizmetleri

ENMARES, konularında uluslararası tecrübeye sahip mühendislik ekibiyle malzeme ve sistem dayanımı, kinematik modelleme, ısı transfer analizleri, patlama simülasyonları ve benzeri uygulamalarda ileri mühendislik hizmetleri vermektedir.

CFD, vibrasyon ve yorulma dahil olmak üzere doğrusal ve doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizlerini de içeren ileri mühendislik hizmetlerimiz; sistem dizayn, modelleme, analiz, raporlama ve talep edilmesi halinde testlerin icrası aşamalarının tümünü kapsamaktadır.

Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ileri mühendislik hizmet satışı yapan ENMARES, sonuç raporlarını uluslararası standartlarda hazırlamakta ve yine müşteri talebine istinaden nihai kabul merci ile doğrudan da çalışabilmektedir.