KABİLİYETLER

Danışmanlık

Sivil ve askeri gemiler ve diğer yüzer platformlar üzerinde yer alan helikopter platformları (heliport ve helidek uygulamaları) ENMARES’in deniz havacılık alanındaki temel kabiliyetlerinden birisidir. ENMARES gemi dizayn aşamasında projeye dahil olmakta ve tasarım, mühendislik, üretim, nakliye, kurulum ve Entegre Lojistik Destek (ELD) çalışmalarını danışmanlık hizmetiyle birlikte sağlamaktadır.

ENMARES bugüne kadar Dünya’da yaygın olarak uygulanan NATO-NAVAIR, UK-CAA-CAP437, BSL-D5-1, ve ICAO Vol.II/Annex:14 gibi temel deniz havacılık regülasyonlarına uygun birçok helikopter platformu projesini savaş gemileri, sivil gemiler ve yatlar üzerinde başarıyla gerçekleştirmiş ve teslim etmiştir.

Katalog ve Broşürler